Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη minimal καμπίνα βαρέως τύπου με εμφανή ρόδες. Από 185cm έως 220cm 

Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη καμπίνα minimal αλουμινίου βαρέως τύπου profil 195cm ύψους

Τετράγωνη-Παραλληλόγραμμη αλουμινίου με κλασικό προφίλ, οικονομικού τύπου 180cm ύψους

Τετράγωνη-Παραλληλόγραμμη αλουμινίου με minimal προφίλ βαρέως τύπου. 200cm ύψους

Τετράγωνη-Παραλληλόγραμμη αλουμινίου με κλασικό προφίλ, οικονομικού τύπου 190cm ύψους

Venia10G+

Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη καμπίνα. Κατασκευάζεται στην Ελλάδα σε όποια διάστση ζητηθεί.

Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη καμπίνα minimal αλουμινίου βαρέως τύπου profil 185cm ύψους