Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη minimal καμπίνα βαρέως τύπου με εμφανή ρόδες. Από 185cm έως 220cm. 

Τετράγωνη-Παραλληλόγραμμη αλουμινίου με κλασικό προφίλ, οικονομικού τύπου 190cm ύψους

Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη καμπίνα minimal αλουμινίου βαρέως τύπου profil 195cm ύψους.            

Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη καμπίνα minimal αλουμινίου βαρέως τύπου profil 185cm ύψους 

Clever10 Plus 195

Γωνιακή-Παραλληλόγραμμη καμπίνα minimal αλουμινίου βαρέως τύπου profil 195cm ύψους.

Oia10

Τετράγωνη-Παραλληλόγραμμη αλουμινίου με κλασικό προφίλ, οικονομικού τύπου 180cm ύψους