Γραφείο :   ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ Γ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 13, 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλέφωνο :    +30 210 4204009

             Fax :    +30 211 7204024

Email:    info@aquarelle.gr

Παραγγελίες : order@aquarelle.gr

Κεντρικές Αποθήκες : ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΝΑ ΚΟΥΚΙΑ, 192 00, ΕΛΕΥΣΙΝΑ